Ondersteuning familiebedrijven

Familiebedrijven zijn potentieel de krachtigste en succesvolste bedrijven. Geboren uit familiebanden, extreme loyaliteit en een gezamenlijk streven maken deze bedrijven tot een geduchte concurrent in welke sector dan ook.

Maar elke medaille heeft een keerzijde en zo ook familiebedrijven. Waar ze potentieel de krachtigste bedrijven zijn, zijn ze vaak ook lastig te navigeren en kunnen ze diepe wonden en familiebreuken achterlaten als het misgaat.

Kom erachter welke patronen een familiebedrijf in de weg staan, ontdek praktische handvatten om te zorgen dat problemen voorkomen of verholpen worden.

Training

Stap 1 Inzicht verkrijgen 

Vaak handelen we onbewust of hebben we een rol binnen het familiebedrijf omdat het altijd zo geweest is, niet omdat deze rol het beste bij ons past. Kom erachter wat jou en de ander drijft. 

Stap 2 Zichtbaar maken van onderliggende familiepatronen en -rollen 

Eén van de meest gehoorde uitspraken richting een familiebedrijf is; "Jullie moeten zaken en privé gescheiden houden". Logisch advies maar zo eenvoudig werkt het helaas niet binnen families. De onderlinge relaties, de vakanties, de (onuitgesproken) conflicten en alles wat een familie verbindt of scheidt, neem je onbewust mee in een familiezaak. Je bent misschien Commercieel Directeur van het bedrijf maar zodra er een conflictsituatie ontstaat, schiet je vaak onbewust in de familierol. Het doel van deze stap is het herkennen en begrijpen van de onderliggende patronen.

Stap 3 Praktische afspraken 

Eenvoudige afspraken en processen om de valkuilen in de toekomst te vermijden. We geven inzicht waarom bepaalde afspraken wel werken en anderen juist niet. We onderzoeken aan de hand van lopende casussen wat er anders kan.

Stap 4 Afspraken implementeren

De belangrijkste stap. Familiebanden blijven en zijn niet uit te schakelen. Wil je in de toekomst handvatten hebben om conflicten de baas te zijn of te voorkomen dan is een stevige implementatie nodig. Het werkt als het een continue proces dat niet alleen uit de kast gehaald wordt bij het volgende conflict maar juist moet zorgen dat discussies niet tot een groot conflict leiden.